Regulamin i Warunki Świadczenia Usług:

1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu jest:
PHU OFFMEDIA STUDIO REKLAMY Wojciech Derek
ul. Heweliusza 7Ł
59-220 Legnica
NIP: 899-225-56-11
tel./fax: 76 856-34-30

2. Serwis firmy jest dostępny pod adresem: www.offmedia.pl

Preferujemy kontakt poprzez e-mail: biuro@offmedia.pl lub formularz kontaktowy umieszczony na stronie serwisu. Na zapytania i uwagi zgłoszone poprzez e-mail lub formularz kontaktowy odpowiadamy najpóźniej do 24 godzin w dni robocze.

Kontakt telefoniczny możliwy jest w dni robocze w godzinach 10-16 pod nr. tel. 76-856-34-30 (biuro) lub 607375478

3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto

4. Warunkiem koniecznym korzystania z serwisu jest posiadanie konta oraz korzystanie z zadeklarowanego w formularzu rejestracyjnym adresu mailowego. Adres mail może zostać wykorzystany w celach marketingowych po zaznaczeniu tej opcji przy rejestracji lub w późniejszym czasie poprzez zapisanie się do newsletter-a.

5. Koszty wysyłki są naliczane wg. wagi towaru i wyszczególnione w podsumowaniu koszyka.

6. Offmedia STUDIO REKLAMY zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów dostępnych w serwisie oraz przeprowadzania promocji ograniczonych czasowo.

7. Zastrzegamy sobie prawo odmówienia wykonania usługi druku czy projektu oraz unieważnienia zamówienia w przypadku nieuregulowania należności do 7 dni od jego złożenia, chyba, że zostaniemy poinformowani o wpłacie w póżniejszym terminie.


2. Realizacja zamówienia

1. Składający zamówienie w systemie zobowiązuje się do uregulowania wszystkich kosztów związanych z jego realizacją.

2. Projekty potrzebne do realizacji przesyłane przez klientów są weryfikowane pod względem technicznym. Nie odpowiadamy za błędy w pisowni, składni itp. Prosimy zatem dostosować się do wymogów projektu na potrzeby druku.

3. Po złożeniu zamówienia otrzymasz maila potwierdzającego zgodność projektu i przystąpienie do druku. Od tego czasu modyfikacje nie są możliwe.

4. Czas realizacji zamówienia liczony jest indywidualnie dla każdego produktu i jest podany na stronie produktu. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu druku z przyczyn od nas niezależnych np. awaria maszyny, przerwa w dostawie prądu itp. w takim wypadku zawsze informujemy kupujących o wydłużeniu czasu realizacji. Termin realizacji liczony jest od momentu wpłaty za zakupiony towar i przesłaniu przez klienta plików do druku ( lub zatwierdzenia projektu wykonanego na zamówienie ) i liczony jest w. dniach roboczych.

W przypadku płatności kartowych czas realizacji liczony jest od uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5. W przypadku realizacji wraz z projektem, prawa autorskie oraz pliki źródłowe pozostają własnością drukarni. Istnieje możliwość ich otrzymania przez zamawiającego, lecz wiąże się to z dodatkową opłatą. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie i zależy m.in. od użytych zdjęć, czy stopnia skomplikowania projektu

6. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na archiwizowane projektów nadesłanych przez klienta, czy wykonanych na zamówienie. Jest to zabezpieczenie na wypadek posądzenia o naruszenia praw autorskich oraz na ewentualne potrzeby powtórzenia takiego samego zamówienia

Offmedia STUDIO REKLAMY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesłane przez klientów materiały. Przesyłając własne zdjęcia lub grafiki - potwierdzają Państwo prawo posiadania lub własność przesłanych zdjęć i materiałów graficznych.

Offmedia STUDIO REKLAMY nie przejmuje praw autorskich przechowywanych prac klienta. Pliki są wykorzystane jedynie w celu realizacji zamówienia

7. W przypadku realizacji zamówienia wraz z projektem, możliwy jest późniejszy dodruk ulotek ( z tego samego projektu ).

8. W związku z zamówieniem realizowanym na zasadach zamówienia specyficznego i indywidualnego ( produkt posiada dane teleadresowe klienta, elementy graficzne związane indywidualnie z kupującym itp. ) Offmedia STUDIO REKLAMY informuje iż nie przysługuje prawo zwrotu do 10 dni na podstawie art. 10 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. "Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (...) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,"

Kupującemu przysługuje nadal prawo do reklamacji, również w przypadku towarów wykonanych na zamówienie indywidualne.

9. Towary dostępne w naszym sklepie wysyłamy kurierem DPD, UPS, FEDEX do wagi 30 kg lub Pocztą Polską do wagi 5 kg w przypadku większej wagi ustalamy koszty przesyłki indywidualnie.

10. Płatności realizowane są poprzez przelew bankowy na nasze konto, za pobraniem, szybkie płatności online realizowane przez paynow.

- Podmiotem świadczącym płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

- Dostępne formy płatności karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electric, Maestro

11. Firma Offmedia STUDIO REKLAMY jest płatnikiem VAT. Na wszystkie zamówione towary wystawiamy faktury VAT.

12. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 roku, od 01.01.2011 sprzedawca ma prawo wysłać dokument sprzedaży w formie pliku PDF pocztą elektroniczną. Dokonując zakupów wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie dokumentu sprzedaży mailem.

13. Dokumenty sprzedaży wysyłane będą drogą e-mail lub w formie pisemnej w przesyłce wraz z zamówionym towarem.

3.Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone kurierowi w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem kuriera firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie.

2. Reklamacje dotyczące jakości druku należy składać drogą mailową, na adres biuro@offmedia.pl W zgłoszeniu należy podać: nazwę zamówienia, zastrzeżenia oraz dołączając do wiadomości skan ( bądź zdjęcie ) otrzymanych produktów z widoczną wadą wydruku. Nie odpowiadamy za pliki dostarczone przez klienta i niezgłoszone do weryfikacji.

3. Offmedia STUDIO REKLAMY nie ponosi odpowiedzialności za wady w druku wynikające z błędnego przygotowania pod względem treści. Projekty wykonywane na zamówienie i zatwierdzone na etapie projektowania przez klienta uznawane są za poprawne

4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ilości zamówionych produktów +- 2%.

5. Wszelkie sporne reklamacje staramy się rozpatrywać na korzyść kupującego

4. Zwroty

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą
sprzedający dokonana zwrotu na ra
chunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego w terminie 14 dni
od odstąpienia od umowy.


Przetwarzanie danych

  1. Dla offmedia.pl ochrona danych osobowych swoich klientów stanowi najwyższy priorytet. Offmedia.pl przestrzega zasad i wymogów prawa w przedmiocie ochrony danych osobowych. Wszystkie te zasady są ujęte w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część umowy dotyczącej realizacji zleceń w serwisie offmedia.pl.