Regulamin i Warunki Świadczenia Usług:

1. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem serwisu jest:
PHU OFFMEDIA STUDIO REKLAMY Wojciech Derek
ul. Heweliusza 7Ł
59-220 Legnica
NIP: 899-225-56-11
tel./fax: 76 856-34-30

2. Serwis firmy jest dostępny pod adresem: www.offmedia.pl

Preferujemy kontakt poprzez e-mail: biuro@offmedia.pl lub formularz kontaktowy umieszczony na stronie serwisu. Na zapytania i uwagi zgłoszone poprzez e-mail lub formularz kontaktowy odpowiadamy najpóźniej do 24 godzin w dni robocze.

Kontakt telefoniczny możliwy jest w dni robocze w godzinach 10-16 pod nr. tel. 76-856-34-30 (biuro) lub 607375478

3. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto

4. Warunkiem koniecznym korzystania z serwisu jest posiadanie konta oraz korzystanie z zadeklarowanego w formularzu rejestracyjnym adresu mailowego. Adres mail może zostać wykorzystany w celach marketingowych po zaznaczeniu tej opcji przy rejestracji lub w późniejszym czasie poprzez zapisanie się do newsletter-a.

5. Koszty wysyłki są naliczane wg. wagi towaru i wyszczególnione w podsumowaniu koszyka.

6. Offmedia STUDIO REKLAMY zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów dostępnych w serwisie oraz przeprowadzania promocji ograniczonych czasowo.

7. Zastrzegamy sobie prawo odmówienia wykonania usługi druku czy projektu oraz unieważnienia zamówienia w przypadku nieuregulowania należności do 7 dni od jego złożenia, chyba, że zostaniemy poinformowani o wpłacie w póżniejszym terminie.


2. Realizacja zamówienia

1. Składający zamówienie w systemie zobowiązuje się do uregulowania wszystkich kosztów związanych z jego realizacją.

2. Projekty potrzebne do realizacji przesyłane przez klientów są weryfikowane pod względem technicznym. Nie odpowiadamy za błędy w pisowni, składni itp. Prosimy zatem dostosować się do wymogów projektu na potrzeby druku.

3. Po złożeniu zamówienia otrzymasz maila potwierdzającego zgodność projektu i przystąpienie do druku. Od tego czasu modyfikacje nie są możliwe.

4. Czas realizacji zamówienia liczony jest indywidualnie dla każdego produktu i jest podany na stronie produktu. Zastrzegamy sobie prawo wydłużenia czasu druku z przyczyn od nas niezależnych np. awaria maszyny, przerwa w dostawie prądu itp. w takim wypadku zawsze informujemy kupujących o wydłużeniu czasu realizacji. Termin realizacji liczony jest od momentu wpłaty za zakupiony towar i przesłaniu przez klienta plików do druku ( lub zatwierdzenia projektu wykonanego na zamówienie ) i liczony jest w. dniach roboczych.

W przypadku płatności kartowych czas realizacji liczony jest od uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5. W przypadku realizacji wraz z projektem, prawa autorskie oraz pliki źródłowe pozostają własnością drukarni. Istnieje możliwość ich otrzymania przez zamawiającego, lecz wiąże się to z dodatkową opłatą. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie i zależy m.in. od użytych zdjęć, czy stopnia skomplikowania projektu

6. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na archiwizowane projektów nadesłanych przez klienta, czy wykonanych na zamówienie. Jest to zabezpieczenie na wypadek posądzenia o naruszenia praw autorskich oraz na ewentualne potrzeby powtórzenia takiego samego zamówienia

Offmedia STUDIO REKLAMY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przesłane przez klientów materiały. Przesyłając własne zdjęcia lub grafiki - potwierdzają Państwo prawo posiadania lub własność przesłanych zdjęć i materiałów graficznych.

Offmedia STUDIO REKLAMY nie przejmuje praw autorskich przechowywanych prac klienta. Pliki są wykorzystane jedynie w celu realizacji zamówienia

7. W przypadku realizacji zamówienia wraz z projektem, możliwy jest późniejszy dodruk ulotek ( z tego samego projektu ).

8. W związku z zamówieniem realizowanym na zasadach zamówienia specyficznego i indywidualnego ( produkt posiada dane teleadresowe klienta, elementy graficzne związane indywidualnie z kupującym itp. ) Offmedia STUDIO REKLAMY informuje iż nie przysługuje prawo zwrotu do 10 dni na podstawie art. 10 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. "Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (...) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,"

Kupującemu przysługuje nadal prawo do reklamacji, również w przypadku towarów wykonanych na zamówienie indywidualne.

9. Towary dostępne w naszym sklepie wysyłamy kurierem DPD, UPS do wagi 30 kg lub Pocztą Polską do wagi 5 kg w przypadku większej wagi ustalamy koszty przesyłki indywidualnie.

10. Płatności realizowane są poprzez przelew bankowy na nasze konto, za pobraniem, szybkie płatności online realizowane przez paynow.

- Podmiotem świadczącym płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

- Dostępne formy płatności karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electric, Maestro

11. Firma Offmedia STUDIO REKLAMY jest płatnikiem VAT. Na wszystkie zamówione towary wystawiamy faktury VAT.

12. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.12.2010 roku, od 01.01.2011 sprzedawca ma prawo wysłać dokument sprzedaży w formie pliku PDF pocztą elektroniczną. Dokonując zakupów wyrażają Państwo zgodę na otrzymanie dokumentu sprzedaży mailem.

13. Dokumenty sprzedaży wysyłane będą drogą e-mail lub w formie pisemnej w przesyłce wraz z zamówionym towarem.

3.Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone kurierowi w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem kuriera firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie.

2. Reklamacje dotyczące jakości druku należy składać drogą mailową, na adres biuro@offmedia.pl W zgłoszeniu należy podać: nazwę zamówienia, zastrzeżenia oraz dołączając do wiadomości skan ( bądź zdjęcie ) otrzymanych produktów z widoczną wadą wydruku. Nie odpowiadamy za pliki dostarczone przez klienta i niezgłoszone do weryfikacji.

3. Offmedia STUDIO REKLAMY nie ponosi odpowiedzialności za wady w druku wynikające z błędnego przygotowania pod względem treści. Projekty wykonywane na zamówienie i zatwierdzone na etapie projektowania przez klienta uznawane są za poprawne

4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ilości zamówionych produktów +- 2%.

5. Wszelkie sporne reklamacje staramy się rozpatrywać na korzyść kupującego

4. Zwroty

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą
sprzedający dokonana zwrotu na ra
chunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


Przetwarzanie danych

  1. Dla offmedia.pl ochrona danych osobowych swoich klientów stanowi najwyższy priorytet. Offmedia.pl przestrzega zasad i wymogów prawa w przedmiocie ochrony danych osobowych. Wszystkie te zasady są ujęte w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część umowy dotyczącej realizacji zleceń w serwisie offmedia.pl.